Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Kiedy, jakie i jak często należy wykonywać szkolenia BHP (wstępne, okresowe):

Rodzaje szkoleń w dziedzinie BHP zostały wskazane w § 6 r.s.b.h.p., zgodnie z którym szkolenie jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. Zgodnie z § 14 r.s.b.h.p. szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Szkolenie okresowe odbywają:

  1. osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;
  2. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;
  3. pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;
  4. pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;
  5. pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni w pkt 1-4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z § 15 ust. 4 r.s.b.h.p. pierwsze szkolenie okresowe osób zatrudnionych na stanowiskach osób kierujących pracownikami przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach, natomiast osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, inżynieryjno-technicznych oraz dla pracowników administracyjno-biurowych w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.