Kwalifikacja wstępna

Łącznie 280 godzin:

  • 260 godzin zajęć teoretycznych
  • 16 godzin jazd w ruchu drogowym
  • 4 godziny w ośrodku doskonalenia techniki jazdy ODTJ

Kwalifikacja wstępna, przyspieszona

Łącznie 140 godzin:

  • 130 godzin zajęć teoretycznych
  • 8 godzin jazd w ruchu drogowym
  • 2 godziny w ośrodku doskonalenia techniki jazdy ODTJ

Kwalifikacja wstępna, uzupełniająca

Łącznie 70 godzin:

  • 65 godzin zajęć teoretycznych
  • 5 godzin jazd w ruchu drogowym

Kwalifikacja wstępna, uzupełniająca, przyspieszona

Łącznie 35 godzin:

  • 32,5 godziny zajęć teoretycznych
  • 2,5 godziny jazd w ruchu drogowym

Szkolenia Okresowe

Obejmują 35 godzin zajęć teoretycznych