Kto podlega badaniom psychologicznym?

 • kierowcy zawodowi oraz osoby kierujące pojazdami w celach służbowych,
 • kandydaci na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy,
 • instruktorzy i egzaminatorzy nauki jazdy,
 • kierowcy pojazdów uprzywilejowanych,
 • osoby ubiegające się o pozwolenie do kierowania tramwajem oraz kierujący tramwajem,
 • kierowcy skierowani na badanie na wniosek lekarza,
 • kierowcy skierowani na badanie na wniosek Policji (po przekroczeniu limitu 24 punktów karnych, po zatrzymaniu w
  stanie nietrzeźwości, jeśli kierowca był sprawcą wypadku drogowego, w którym pojawili się zabici lub ranni),
 • osoby ubiegające się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na
  istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami,
 • osoby pracujące w zawodach, w których wymagana jest szczególna sprawność psychofizyczna.

Jak należy się przygotować do badania?

W dniu badania należy przyjść wypoczętym, wyspanym, zdrowym i co najmniej od 48 godzin nie spożywać alkoholu ani innego środka działającego podobnie do alkoholu. Należy zabrać ze sobą dowód tożsamości, skierowanie na badanie, szkła korekcyjne (jeśli są potrzebne), dane do rachunku (jeśli będą potrzebne).